-Hem-

Diavision AB är ett mångfacetterat  företag.

Vi har uppstått genom konsolidering av olika egenägda bolag med såväl angränsande som helt skilda verksamheter.
Efter ett antal år med separata företag för de olika affärsbenen togs beslutet om konsolidering i och med detta ombildades Digital MVRKS AB och ABC Läns Fastighetsvård AB och lyftes in som helägda dotterbolag under Diavision AB.

Detta inte bara för att få en rakare struktur och en homogenare kunskapsbas med en mycket bred kunskapsbas i våra interna resurser utan även för att på ett radikalt sätt förkorta de beslutsprocesser i kollaterala spinnoffer vilka tidigare bromsats genom de olika bolagskostymerna.

För information och priser Kontakta oss