Teknisk Förvaltning

Den tekniska förvaltningen kräver ofta både ett tekniskt kunnande och kunskap om lagar och förordningar. Låt oss ta hjälpa er med dessa tidsödande uppdrag, och du kan lugnt ägna dig åt annat.

Det kan handla om allt från kontroll och uppföljning av löpande drift och pågående projekt till upphandlingar och inköp för fastighetens drift. Även rapportering till myndigheter, skadereglering, uthyrning av lokaler och att avgöra vilka fel och brister i fastigheten som ska åtgärdas på kort eller lång sikt ingår i den tekniska administrativa förvaltningen.

I vårt arbeta lägger vi stor vikt på miljöaspekten vilket verkligen är ett mynt med två sidor, energibesparingar ger långsiktiga ekonomiska fördelar. Här gäller det att göra en hållbar kalkyl på återbetalningsplaner av investerade medel för att på ett adekvat sätt veta när investeringen ger avkastning.

Vi tar hand om din fastighet på ett professionellt sätt med erforderliga resurser inom varje ansvarsområde. Du får nöjda bostadsrättshavare och hyresgäster, oavsett om dessa hyr lokal eller bostad, vi arbetar långsiktigt i rollen av den partner som tar hand om din fastighet med en personlig touch.

Professionell teknisk förvaltning är lönsamt eftersom den tekniske förvaltaren har en total överblick över fastigheten. Problem åtgärdas snabbt, och vet dessutom vad som måste göras omedelbart, och vad som kan skjutas på framtider. Kostnadskontrollen ökar.
Som fastighetsägare hindrar du alltså att kostnaderna skjuter i höjden när du har hög kvalitet på den tekniska administrativa förvaltningen.

För information och priser Kontakta oss