Fastighetsskötsel

Vi servar och besiktigar våra bilar med jämna intervaller och går själva till läkaren i förebyggande syfte. Det borde vara precis samma sak med fastighetsskötseln, för att värdet på fastigheten skall bestå eller rättare sagt öka över tid krävs kontinuerlig översyn och skötsel. Om detta inte görs på ett bra sätt riskera man stora oväntade reparationskostnader över tid.

För att skapa en trygg boendemiljö så måste lampor fungera, eventuellt klotter tas bort direkt, gemensamhetsutrymmen skall vara fria från skräp. Det senare är extremt viktigt ur en säkerhetssynpunkt vid en eventuell händelse av brand eller liknande. När det gäller fastighetsskötsel utför våra rutinerade fastighetstekniker det mesta; allt från tillsyn, reparationer och åtgärdsprogram till el- och värmeavläsningar. Minst en gång i veckan går vi igenom Er fastighet grundligt för att se att allt fungerar som det ska. Skulle vi hitta fel som vi inte har behörighet att åtgärda, rapporterar vi ett åtgärdsprogram direkt till Kundservice internt som i sin tur kallar in rätt kompetens.

Vid riktigt akuta problem efter kontorstid kontaktas en samarbetspartner med 24-timmars jour. Anlitar du oss får du också ta del av våra yrkesskickliga

 • Rondering
  • Undercentraler
  • Gemensamhetsutrymmen
  • Tvättstuga
  • Trapphus
 • Löpande underhåll
  • Byte av lampor
  • Justering av dörrar
  • Åtgärda enklare fel
 • Avläsning av mätvärden
  • Elförbrukning
  • Vattenförbrukning
  • Fjärrvärme
  • Rapportering av mätvärden
   • Till kund
   • Teknisk Förvaltare
 • Ventillation
  • Översyn av ventillation
  • Filterbyten med rätt intervall
 • Yttre skikt
  • Okulärbesiktning av fastighetens yttre skikt
  • Utebelysning
  • Stuprännor
  • Fuktförekomst
 • Klotter
  • Dokumentation vid förekomst
  • Sanering
  • Förebyggande behandling
 • Namnbyten, vid flytt/inflyttning
  • Dörrskyltar
  • Namntavlor
  • Postboxar

För information och priser Kontakta oss