Säkerhet & Penetrationstester

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet syftar till hur information skall kunna hanteras på ett säkert sätt i en verksamhet. Utgångspunkten är att viss information kan vara kritisk i något avseende. Detta genom att verksamheten och dess mål kan komma att äventyras. Skydd av information är en angelägenhet för alla typer av organisationer liksom för samhället i sin helhet.

Vårt fokus är att leverera verksamhetsanpassade och flexibla säkerhetslösningar som kan matcha de ständigt förändrade säkerhetskraven och möta de nya hotbilderna, inom områden som IT- och Informationssäkerhet, övervakningssystem etc.

Riskanalys

Utför man en riskanalys får man en kvalitativ metod för kartläggning av de risker som finns i ett system. Avsikten är att påvisa potentiella risker för att, om möjligt undvika, alternativt eliminera eller minska dem. Målet med en riskanalys är att få en översiktlig bild av systemets och organisationens specifika risker. Riskbilden används sedan som beslutsunderlag i fråga om hantering och vidare, en mer detaljerad analys av de identifierade riskerna.

Fysisk säkerhet

Fysisk säkerhet innebär att skydd av hårdvara från manipulation av utomstående. I princip ger fysisk tillgång till hårdvaran alltid möjlighet till att bryta sig in i systemet, detta motverkas genom att låsa in hårdvara i t ex server rum eller förvaringskabinett.

IT-säkerhet

Innebär de delar av begreppet informationssäkerhet som avser säkerheten i den tekniska hanteringen av information som bearbetas, lagras och kommuniceras elektroniskt samt administrationen kring detta.

  • Säkrar våra uppdragsgivares affärskritiska processer, informationssystem och informationsmängder
  • Säkerhetslösningarna blir verksamhetsanapassade
  • Säkerhetsproblem som ligger i organisatoriska gränsland och systemövergångar identifieras och åtgärdas

 

För information och priser Kontakta oss